Priebeh rekonštrukcie

Júl – September 2022

Začiatok rekonštrukcie

image001
image002
image003
image004
image005
image007
image009
image010
image011
image012
image013
image015
image017
image019
image020
image022
image023
image024
image026
image027
image029
image031
previous arrow
next arrow
image001
image002
image003
image004
image005
image007
image009
image010
image011
image012
image013
image015
image017
image019
image020
image022
image023
image024
image026
image027
image029
image031
previous arrow
next arrow

Začiatok rekonštrukcie bol zameraný na búracie práce v interiéri objektu, podbetónovanie základov a izolovanie proti zemnej vlhkosti muriva nosných stien vetraním kanálikmi v suteréne. Ďalej postupne v suteréne ukladanie ležatej kanalizácie, betonáž spriahnutých stropov využitím spriahovacích tŕňov. V priestoroch reštaurácie na prízemí a v predajni cukrárne a pekárne v suteréne boli pieskovaním očistené historické valené klenby.

Montáž kanalizácie pokračovala na všetkých podlažiach, súbežne sa murovali nové priečky, osádzali konštrukcie na sadrokartónové priečky a chystalo debnenie na betonáž nového schodiska v obytnej časti domu, ďalej tiež prebehla príprava na betonáž novej výťahovej šachty a zamerali sa otvory na osadenie okien.

Pri priaznivom počasí v septembri začali práce na demontáži pôvodnej strešnej krytiny a krovu, montáži nového krovu a súvisiace práce na železobetónovom venci a oceľovej konštrukcii v podkroví. V prípade strechy sa zreplikovalo pôvodné ozdobné ukončenie krokiev. V exteriéri sa od začiatku kládol dôraz na renováciu historických drevených prvkov terasy vrátane vyrezávaných zábradlí a presklených výkladov na terase. Na jeseň sa tiež stihla zatepliť fasáda minerálnou vlnou vhodnej hrúbky rešpektujúcou drevené ozdobné prvky.

.
.
.
.
.
.

Október 2022

image032
image034
image036
image038
image039
image041
previous arrow
next arrow
image032
image034
image036
image038
image039
image041
previous arrow
next arrow

V októbri boli osadené drevené okná s trojsklom na prízemí a druhom podlaží. Pokračovali práce na krove, montáži tepelnej izolácie nad krokvami a betonáž výťahovej šachty a vnútorného schodiska.

Renovácia drevenej časti fasády sa dotkla aj arkiera na prvom nadzemnom podlaží nad terasou.

Inštalácia rozvodov elektra, slaboprúdov a kanalizácie napredovala na prvom a druhom nadzemnom podlaží.

.
.
.
.
.
.

November 2022

image042
image043
image044
image046
image048
image049
image051
image053
image055
image057
image059
image060
image061
image062
image064
image065
image067
image069
image071
previous arrow
next arrow
image042
image043
image044
image046
image048
image049
image051
image053
image055
image057
image059
image060
image061
image062
image064
image065
image067
image069
image071
previous arrow
next arrow

Pred zimou sa podarilo plne zadebniť strechu a pripraviť ju na prekrytie krytinou na jar. Osádzanie okien sa dokončilo v celom objekte. Na fasáde sa v rámci zachovania pôvodného vzhľadu začali obnovovať pôvodné dekoračné olemovania okien.

V suteréne prebiehala inštalácia rozvodov vody a kúrenia, vrátane rozvodov podlahového kúrenia, pokládky kročajovej izolácia a betónového poteru, postupne ďalej aj na prízemí a prvom podlaží. Popri tom sa na spustenie pripravovala kotolňa s dočasným prívod plynu. V apartmánoch na prvom podlaží sa chystali rozvody na osadenie bytových staníc na lokálnu reguláciu vykurovania.

V exteriéri sa stihlo tiež vybudovať nové schodisko k zadnému vchodu z parkoviska.

Pre zimou sa zdemontovalo lešenie kvôli potrebe výmeny podlahy terasy a prácam na repasácii samotnej terasy a jej konštrukcie a strechy.

.
.
.
.
.
.

December 2022

V objekte sa pred sviatkami úspešne spustilo temperovanie, na prízemí sa domurovali priečky v kuchyni, v podkroví sa namontovali posledné sadrokartónové steny a drevené OSB podlahy v galériách.

Začala sa búrať dlažba na terase a ťahať rozvody vzduchotechniky.

.
.
.
.
.
.

Január 2023

IMG_E5740
IMG_5753

zateplenie strechy v podkrovných apartmánoch

IMG_5751
IMG_5750
IMG_5749
IMG_5744
IMG_5742
IMG_5741
IMG_5740
IMG_5738
IMG_5737
IMG_5736
IMG_5735
IMG_5734
IMG_5732
IMG_5731
IMG_5730
IMG_5729
IMG_5723
IMG_5721
IMG_5720
IMG_5719
IMG_5717
IMG_5715
previous arrow
next arrow
IMG_E5740
IMG_5753
IMG_5751
IMG_5750
IMG_5749
IMG_5744
IMG_5742
IMG_5741
IMG_5740
IMG_5738
IMG_5737
IMG_5736
IMG_5735
IMG_5734
IMG_5732
IMG_5731
IMG_5730
IMG_5729
IMG_5723
IMG_5721
IMG_5720
IMG_5719
IMG_5717
IMG_5715
previous arrow
next arrow

Začiatkom roka sa dokončovali práce na miestnostiach technického zázemia v suteréne, pokládka dlažieb, dokončovali sa omietky a ťahali rozvody vzduchotechniky.

Na prízemí sa dočisťovali a škárovali valené klenby, v apartmánoch na prvom poschodí sa ukladala izolácia podláh pred betónovým poterom. Na terase sa vysekala zvyšná dlažba, v severovýchodnej časti sa už aplikovala hydroizolácia.

V apartmánoch a aj na chodbách sa dokončovala zvuková a tepelná izolácia priečok a postupne ďalej rozvody podlahového kúrenia a osádzanie bytových staníc v apartmánoch.

Vonku na juhozápadnej časti domu sa asanovala časť múru pod pôvodnou drevenou terasou.

Menu